Virtuální prohlídka Brandýsa nad Labem

od 12. 12. 20190 komentářů

Brandýs nad Labem

Brandýs nad Labem je stejně jako Stará Boleslav bývalé samostatné město v okrese Praha-východ. Od roku 1960 je jednou z částí souměstí Brandýs nad Labem-Stará Boleslav. Historické jádro města je od roku 1992 městskou památkovou zónou. Město se nachází na levé straně vyvýšené terasy nad řekou Labe, ve které vymodeloval hlubokou rokli se strmými srázy Vinořský potok vlévající se zde do řeky.

Historie

Přechod řeky byl zde významným již od raného středověku, kdy tudy procházela významná zemská cesta z Prahy směrem na sever. Ještě starší než samotný Brandýs tu byla jižně ležící ves Hrádek, kde se nacházely dva kostely. Ves Hrádek patřila kapitule v Sadské, která měla také podací právo k farnímu kostelu sv. Petra. Po husitských válkách se dostává do majetku brandýských pánů a roku 1559 byl sloučen s Brandýsem.

Trhová ves

Městečko Brandýs bylo vysazeno už na přelomu 13. a 14. století pány z Michalovic, kteří drželi jak část nedaleké Staré Boleslavi, tak Mladou Boleslav. První písemná zmínka o Brandýse pochází z roku 1304, ve které se zmiňuje trhová ves Brandýs s mostem a kostelem. U ní zřídili v místech dnešního zámku majitelé panství tvrz. V druhé polovině 14. století zde bylo zřízeno děkanství. Během husitských válek Brandýs dobyli a dočasně ovládli celou oblast pražané.

Královské komorní město

V letech 1468–1493 držel panství Jan Tovačovský z Cimburka, který sem přemístil správní centrum panství a k tomuto účelu také přestavěl tvrz na reprezentativnější sídlo. Skrze jeho manželku Johanku z Krajku, která dala městu některé výsady, od krále Vladislava Jagelonského obdržela pro město Brandýs roku 1503 znak a pokračovala v přestavbě tvrze v pozdně gotickém slohu. Panství přešlo na původně rakouský rod Krajířů z Krajku. Ve zvelebování sídla pokračoval dále její syn Konrád Krajíř z Krajku, jemuž však bylo panství za účast na povstání proti císaři Ferdinandovi I. roku 1547 zkonfiskováno. Panství i město se povyšuje v roce 1581 na královské komorní město a je příležitostným venkovským rezidenčním sídlem panovníků.

Období značného rozkvětu a slávy zažíval Brandýs za císaře Rudolfa II., který zde často pobýval a 5. října 1581 jej povýšil na královské komorní město. Císař si dal přestavět zdejší zámek a upravit terasovitou zahradu v italském stylu, kterou navrhl jeho komorní architekt Giovanni Maria Filippi.

Znak města nahrazuje dvouocasý lev

Roku 1508 obdrželo město na náměstí budovu pro sklad soli, v které byla záhy zřízena radnice a přistavěna věž. Později prošla budova radnice mnoha úpravami (1742, 1839), a na počátku 20. století byla budova přestavěna do secesní podoby. V roce 2009 navíc obdržela novou moderní přístavbu. Novodobá freska na průčelí zpodobuje akt povýšení města Brandýs Rudolfem II. Původní jednoocasý lev ve znaku města byl již roku 1670 nahrazen českým dvouocasým lvem.

Židovská obec, synagoga a nejstarší židovský hřbitov

Od 1. poloviny 16. století sídlila ve městě také významná židovská obec, vzrůstající až do 19. století, kdy tvořila 6 % obyvatel. V ulici Na Potoce se nachází synagoga původně z roku 1829. Byla postavena na místě starších synagog zničených požárem (první synagoga je ve městě doložena roku 1515, druhá synagoga byla postavena po roce 1657 a třetí pak po požáru roku 1787). Její stavitelé použili starší základy i části obvodových zdí hlavního sálu. Nová synagoga byla postavena jako podélná stavba, jež vedle hlavního sálu obsahuje také obecní dům, kde byl příbytek kantora, učebna, zimní modlitebna, kuchyně a vstup se schodištěm na galerie synagogy.

Brandýská synagoga po 2. světové válce zůstala uzavřena a její interiér byl zničen. V roce 2014 však byla obnovena do své původní krásy v rámci projektu záchrany židovské kultury v ČRDeset hvězd“ a v současné době je přístupná veřejnosti jako muzeum židovské tradice.

Zdejší židovský hřbitov s prvními hroby po roce 1568 a s pověstmi opředenou tumbou zemského písaře Menachema Mendela ze Záp patří k nejstarším v Česku.

Třicetiletá válka a pustošení Brandýsa

Stejně jako Staré Boleslavi ani městu Brandýs se nevyhnuly válečné útrapy a požáry. Nejtěžší zkouškou pak byla třicetiletá válka, během které byl brandýský zámek obsazen Sasy a Švédy a město bylo pustošeno. Roku 1813 se na brandýském zámku sešli tři panovníci: rakouský císař František I., pruský král Fridrich Vilém III. a ruský car Alexandr I., aby zde naplánovali taktiku postupu proti Napoleonovi.
Roku 1828 postihl Brandýs historicky největší požár, při kterém shořela valná část domů včetně židovské synagogy.

Rozvoj města

Od poloviny 18. století vznikaly ve městě manufaktury a továrny a spolu s nimi se rozvíjely i komunikace.

Fr. Melichar

Roku 1911 vzniká továrna na hospodářské stroje Fr. Melichar, která roku 1920 přebírá firmu Umrath a spol. z Prahy a přejmenovává se na Spojené továrny na hospodářské stroje Fr. Melichar-Umrath & spol. akc. spol. S tímto se pojí zajímavá aféra “Umrathovy miliony“.

Železniční stanice

Koncem 19. století byla zprovozněna železnice z Čelákovic do Neratovic a z Lysé nad Labem do Ústí nad Labem jakožto součást Rakouské severozápadní dráhy (ÖNWB) spojující Vídeň a Berlín.

1. ledna 1874 byl s boleslavským nádražím uveden do provozu celý nový úsek trasy z Lysé do stanice Ústí nad Labem-Střekov.

Zdroj: Wikipedia, internet

Prohlídka města Brandýs nad Labem

Prohlídka má v současnosti dva kroky a vstoupíte do ní snímkem pod textem:

  • Brandýský zámek z pohledu východní strany (noc/den)
  • Brandýský zámek z pohledu jižní strany

Doporučení:

  • zvětšit okno na celou obrazovku ikonou vpravo nahoře
  • chviličku počkat na plné načtení maximálního rozlišení
  • stiskem levého tlačítka myši a jejím pohybem si lze prohlížet fotografii v 360°
  • kolečkem myši lze obraz zoomovat
  • kliknutím na bílou značku lze přejít do dalšího kroku

Fotografie vznikly prvního prosincového dne roku 2018, kdy v noci napadl právě první sníh. Líbila se vám večerní prohlídka zámku Brandýs? Pokud ano, tak nezapomeňte prohlídku sdílet dál mezi své přátele, třeba někomu udělá radost. Na vaše názory a vzkazy se budu těšit níže v komentářích.

…pro lepší zážitek klikni na ikonu [ ]

Zámek Brandýs nad Labem, prosinec 2018
Foto: Milan Tuček, Project360

Mám rád fotografii, cestování, výlety a sport. Zajímají mě historické památky a architektura, zejména pak v hledáčku fotoaparátu. Kromě klasické fotografie rád tvořím sférické 360° fotografie a virtuální prohlídky. Myslím, že je to ideální způsob jak uživateli přiblížit místo, které by rád  navštívil.

Milan Tuček

Fotograf a tvůrce virtuálních prohlídek, Project360

Mohlo by vás zajímat

Virtuální prohlídka Staré Boleslavi

Virtuální prohlídka Staré Boleslavi

Virtuální prohlídka Mariánského náměstí ve Staré Boleslavi, prosinec 2018. Foto: Milan Tuček, fotograf virtuálních prohlídek Brandýs nad Labem

Komentáře

0 komentářů

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Facebook

Pin It on Pinterest